کد خبر: 223

منابع تولید و اثربخشی

هر فعالیتی بسته به نوع آن می تواند منابع مورد نیاز متفاوتی داشته باشد. بازه این تفاوت توسط فاکتورهای زیادی تعیین می شود

هر فعالیتی بسته به نوع آن می تواند منابع مورد نیاز متفاوتی داشته باشد. بازه این تفاوت توسط فاکتورهای زیادی تعیین می شود که می توان از میان آن ها به تخصص انجام دهندگان آن، کیفیت منابع موجود و شرایط خارجی که باید مورد بررسی قرار گیرد اشاره نمود.

برآیند این موارد نتیجه را حاصل می نماید. نتیجه ای که می تواند بالاتر از سطح استاندارد تعریف شده یا حداقل های مورد نیاز باشد که در این صورت رضایت بیشتر مشتری را به همراه خواهد داشت و هویت برند را ارتقا خواهد داد. در حالت دیگر، این نتیجه صرفاً در حد استاندارد است و حداقل های درخواست شده را پوشش می دهد که این نیز رضایت مشتری را تامین خواهد نمود. اما در صورتی که نتیجه کار از استانداردها پایین تر باشد، می تواند لطمات جبران ناپذیری را به مجموعه وارد نماید.

از جمله عواملی که می تواند در بهترین شرایط و با بهترین تخصص نتیجه را تحت الشعاع قرار دهد منابع مورد نیاز برای ساخت یک محصول یا خدمت است. جلوگیری از استفاده غیربهینه از منابع طبیعتا موجب افزایش بهای تمام شده و کاهش قدرت رقابتی محصول می شود. اگرچه کاهش بهای تمام شده در نگاه اول به نظر افزایش دهنده حاشیه سود یا کاهنده قیمت است، اما در مواردی ممکن است این کاهش از سطح بهینه خود فراتر رود و از کیفیت حداقلی منابع بکاهد و این می تواند آسیب جدی به محصول وارد نماید و در نتیجه مخدوش شدن چهره برند و کسب و کار را منتج گردد.

در این ویدیو، زمان به عنوان یکی از منابع اصلی مورد نیاز برای تولید محصول تصویر گردیده است. کاهش دادن زمان تولید و نزدیک کردن ضرب العجل ها، در صورتی که بدون بررسی صورت گیرد، می تواند یکی از اشکال کاهش کیفیت منابع تلقی گردد. به طوری که محصول نهایی فاصله بسیاری با استانداردها خواهد داشت.

منبع: ریتل ایران

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار