کد خبر: 179

سیستم لجستیک, حمل و نقل و انبار – قسمت ۳

در ادامه صحبت های قبلی که از کلیات یک سیستم لجستیکی صحبت کردیم و روش های نوین پیاده سازی آن را نیز بررسی کردیم

در ادامه صحبت های قبلی که از کلیات یک سیستم لجستیکی صحبت کردیم و روش های نوین پیاده سازی  آن را نیز بررسی کردیم، در این مقاله می خواهیم از سیستم های انبار داری و روش های مرسوم پیاده سازی سیستم های لجستیکی به همراه ترم های کلیدی آن صحبت کنیم. هدف اصلی لجستیک این است که مشتری درست در زمان و مکان درست خدمات یا کالای درست را در حجم صحیح دریافت کند. همه این موارد در صورتی است که هزینه نیز به درستی محاسبه شده باشد. برای اینکه به این هدف برسیم از چندین سیستم کارامد برنامه ریزی در حمل و نقل، انبار داری و حتی فروش استفاده می کنیم. تکنیک ها و روش های زیر به صورت تیتروار برای شما همراهان عزیز ریتیل ایران نوشته شده است که برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هر یک می توانید با کارشناسان ما در ریتیل ایران ارتباط باشید.

 • ABC analysis) inventory management)
 • APS (Advanced Planning & Scheduling)
 • Benchmarking
 • Contingency Approach
 • DBR (Drum Buffer Rope)
 • ERP (Enterprise Resource Planning)
 • FEFO (First Expired First Out)
 • FIFO (First In First Out)
 • Graph Theory
 • HIFO (Highest In First Out)
 • Incoterms
 • JIT (Just-in-Time)
 • KANBAN
 • LIFO (Last In First Out)
 • Logistics
 • Method CPM (Critical Path Method)
 • MRP II (Manufacturing Resource Planning)
 • MRP (Material Requirements Planning)
 • Network Analysis Methods
 • Outsourcing
 • Pareto Principle (Principle 80/20)
 • SCM (Supply Chain Management)
 • SCOR Model
 • System analysis
 • TOC (Theory of Constraints)

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار