کد خبر: 422

مشتری مداری و تکنیک های رفتار با مشتری

این تمام چیزی است که نسل دوم بازاریابی به آن باور دارد؛ قانون طلایی که می‌گوید: «مشتری پادشاه است» یا «همیشه حق با مشتری است».

تألیف: دکتر محمد بلوریان تهرانی

سال چاپ: تابستان ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۳۲

توضیحاتی درباره کتاب:

این تمام چیزی است که نسل دوم بازاریابی به آن باور دارد؛ قانون طلایی که می‌گوید: «مشتری پادشاه است» یا «همیشه حق با مشتری است».

بازاریابی امروز، بازاریابی رابطه‌ای یا تعاملی است؛ رابطه بین سازمان و مدیران از یک سو و مشتریان از سوی دیگر.

یک تفکر مشتری‌مداری مشتری را شریک کسب‌وکار می‌داند. بنا بر این تفکر مشتری‌مداری یعنی «اعتماد به مشتری، رعایت حقوق مشتری، احترام عمیق به مشتری و ارتباط دائم با مشتری از طریق ارزش گذاشتن برای آنان و لمس روح و احساساتشان».

مشتری‌مداری شعار نیست. اگر مراقب مشتریان خود نباشید، دیگران از مشتری شما مراقبت خواهند کرد.

در کتاب مشتری‌مداری و تکنیک‌های رفتار با مشتری به گونه‌ای بسیار روان و ساده مفاهیم:

– مشتری‌مداری

– مشتری‌شناسی و عوامل مهم در شناسایی مشتریان

– تیپ‌شناسی شخصیتی مشتری

– انواع مشتری

– مشتری‌یابی

و…

مطرح و بررسی شده است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار