معرفی کتاب

  • نویسنده: پروفسور ارجان چادهوری

  • این کتاب بر اساس سال­ ها تجربه و مطالعه در زمینه نگرش­ ها و رفتارهای مدیران موفق فروش نگاشته شده است. در این کتاب، با…

  • «برندها و برندسازی» نوشته ریتا کلیفتون و جان سیمونز به موضوعی می‌پردازد که امروزه در دنیای اقتصاد یکی از پررنگ‌ترین…

  • یش از یک‌ چهارم وقت مدیران به انواع جلسات دو نفره، گروهی یا بین سازمانی می‌گذرد. مدیران، بسیاری از وظایف خود را (نظیر…

  • در کتاب حاضر از بینش‌ های علم عصب‌شناسی و دانش در حوزه‌ های مدیریت بازاریابی، مدیریت برند و استراتژی‌ های ارتباطات…

  • تغییرات ممکن است، ولی آسان نیست. در دنیای کنونی که پر از چالش و مبارزه است، هیچ کس به شما کمک نخواهد کرد تا موفق…

  • پرسش‌ های زیر را مطالعه کنید. اگر پاسخ شما به هر یک از این پرسش‌ ها منفی باشد، این کتاب متعلق به شماست:

  • چگونه می‌ توان رویاهای تجاری را تحقق بخشید؟