مراکز خرید ایران

  • زمینی به مساحت ۹۹۰ متر مربع واقع در یکی از مهم ترین خیابان های تجاری تهران و نزدیک به چندین مرکز اصلی اداری در تهران…

  • طرحی نو برای شهری به قدمت یک تاریخ, اطلس بم با هدف ایجاد بازاری نون در شهر تاریخی بم بنا شده است. این مرکز خرید در…

  • تبریز پس از تهران و مشهد سومین شهر بزرگ ایران محسوب میشود. علاوه بر بزرگی شهر و قدمت تاریخی و ساختار فرهنگی خاص آن,…

  • منطقه شرق تهران مخصوصا به سمت جنوب از لحاظ وجود مراکز تجاری اداری ضعف زیادی دارد. در خیابان پیروزی در شرق تهران در…

  • پروژه اطلس پلازا در تپه های عباس اباد تهران به عنوان بام مرکزی تهران و با هدف ایجاد منظره ای عبدی از کل شهر تعریف شده ا…

  • برجی۱۹ طبقه ای با مزایای ویژه که در منطقه اقدسیه تهران نمادی برای آینده خرده فروشی منطقه محسوب میشود و نگاه ها همگی به…

  • پروژه رز مال با زیر بنایی بیش از ۲۰۰۰۰۰ متر مربع در ۲۵ طبقه با کاربری های مختلفی از جمله تجاری اداری ورزشی و فرهنگی…

  • این مجموعه در منطقه ۲۲ تهران در ضلع شمالی دریاچه چیتگر واقع شده است. از لحاظ موقعیت قرار گیری زمین پروژه پتانسیل…