کد خبر: 142

یونیلیور استخدام میکند

استخدام در شرکت یونیلیور ایران

استخدام در شرکت یونیلیور ایران

مدیر واحد ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست (HSE)

اندازه سازمان: ۵۰۱-۱۰۰۰ نفر

شهر: قزوین

صنعت: کالاهای مصرفی و تند گردش

روز و ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰

شرح شغل و وظایف
– اجرایی کردن استراتژی، سیاست ها و استانداردهای جهانی یونیلیور در کشور.

– مدیریت تیم هایی که مسئول تامین نتایج بهداشت حرفه ای، ایمنی، امنیت و محیط زیست هستند.

– ارزیابی ریسک ایمنی و محیط زیست، ایجاد و اجرای اقدامات لازم و کنترل آنها

– کاهش اثرات زیست محیطی سایت کشور در زمینه COD، زباله های خطرناک و غیر خطرناک، انتشار SOX و CO۲ و مصرف آب و انرژی

– درک کامل از برنامه Unilever BBS و پشتیبانی از استقرار در سایت

– نظارت و اطمینان حاصل کردن از اینکه سایت و دفاتر با تمام الزامات قانونی کشور و استانداردهای Unilever مطابقت داشته باشند.

– شناسایی و کاهش خطراتی که ممکن است به سلامت شغلی کارکنان منجر شود.

– کمک به مدیریت ارشد برای توسعه و رهبری کمیته های داخلی بحران و کمیته ایمنی.

– توسعه و اجرای سیستم های حسابرسی و بازرسی داخلی S & SHE، شرکت در ممیزی ها Unileverهای دیگر در صورت لزوم.

– تعیین نیازهای آموزشی و کمک به برگزاری جلسات آموزشی مورد نیاز.

 
http://www.unileveriran.ir/career-home/

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار